silde 01 slide 02 slide 03
 • iPad Pro 12.9 Wifi 4G 512G Gray - Gen 2
  ( GIÁ: 16.600.000 VNĐ )
  iPad Pro 12.9 Wifi 4G 512G Gray - Gen 2

  Tình Trạng : 99%

  Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

  Phụ Kiện : 

  Cáp + Sac Zin theo máy

  BH Apple : 03 Tháng

 • iPad Pro 12.9 Wifi 4G 64G Gray - Gen 3
  ( GIÁ: 19.400.000 VNĐ )
  iPad Pro 12.9 Wifi 4G 64G Gray - Gen 3

  Tình Trạng : 98%

  Trầy nhẹ 1 góc

  Phụ Kiện : 

  Cáp + Sạc Zin theo máy

  BH Apple : 02/2020

 • iPad Mini 5 Wifi 4G 64G Gold
  ( GIÁ: 11.600.000 VNĐ )
  iPad Mini 5 Wifi 4G 64G Gold

  Tình Trạng : 99%

  Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

  Phụ Kiện : 

  Fullbox

  BH Apple : 04/2020

 • iPad New 2018 Wifi 4G 32G Gray
  ( GIÁ: 7.500.000 VNĐ )
  iPad New 2018 Wifi 4G 32G Gray

  Tình Trạng : 99%

  Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

  Phụ Kiện : 

  Fullbox

  BH Apple : 12/2019

 • iPad New 2018 Wifi 32G Gray
  ( GIÁ: 5.800.000 VNĐ )
  iPad New 2018 Wifi 32G Gray

  Tình Trạng : 99%

  Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

  Phụ Kiện : 

  Fullbox

  BH Apple : 09/2019

 • iPad Pro 12.9 Wifi 256G Silver - Gen 3
  ( GIÁ: 21.900.000 VNĐ )
  iPad Pro 12.9 Wifi 256G Silver - Gen 3

  Tình Trạng : 99%

  Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

  Phụ Kiện : 

  Cáp + Sạc Zin theo máy

  BH Apple : 05/2020

 • iPad Mini 5 Wifi 4G 64G Gray
  ( GIÁ: 11.600.000 VNĐ )
  iPad Mini 5 Wifi 4G 64G Gray

  Tình Trạng : 99%

  Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

  Phụ Kiện : 

  Fullbox

  BH Apple : 04/2020

 • iPad Pro 12.9 Wifi 256G Gray - Gen 3
  ( GIÁ: 21.900.000 VNĐ )
  iPad Pro 12.9 Wifi 256G Gray - Gen 3

  Tình Trạng : 99%

  Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

  Phụ Kiện : 

  Fullbox

  BH Apple : 11/2019

 • iPad New 2017 Wifi 32G Gray
  ( GIÁ: 5.300.000 VNĐ )
  iPad New 2017 Wifi 32G Gray

  Tình Trạng : 99%

  Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

  Phụ Kiện : 

  Fullbox

  BH Apple : 03 Tháng

 • iPad New 2018 Wifi 32G Gold
  ( GIÁ: 5.900.000 VNĐ )
  iPad New 2018 Wifi 32G Gold

  Tình Trạng : 99%

  Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

  Phụ Kiện : 

  Cáp + Sạc Zin theo máy

  BH Apple : 12/2019

 • iPad Pro 12.9 Wifi 64G Gray - Gen 2
  ( GIÁ: 13.300.000 VNĐ )
  iPad Pro 12.9 Wifi 64G Gray - Gen 2

  Tình Trạng : 99%

  Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

  Phụ Kiện : 

  Fullbox

  BH Apple : 09/2019

 • iPad Pro 12.9 Wifi 64G Gray - Gen 3
  ( GIÁ: 18.900.000 VNĐ )
  iPad Pro 12.9 Wifi 64G Gray - Gen 3

  Tình Trạng : 99%

  Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

  Phụ Kiện : 

  Fullbox

  BH Apple : 11/2019

 • iPad Pro 12.9 Wifi 4G 64G Gray - Gen 2
  ( GIÁ: 14.700.000 VNĐ )
  iPad Pro 12.9 Wifi 4G 64G Gray - Gen 2

  Tình Trạng : 99%

  Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

  Phụ Kiện : 

  Fullbox

  BH Apple : 03 Tháng

 • iPad Pro 11 Wifi 4G 64G Gray/Silver
  ( GIÁ: 21.000.000 VNĐ )
  iPad Pro 11 Wifi 4G 64G Gray/Silver

  Tình Trạng : New 100%

  Chưa Active, Nguyên Seal

  Phụ Kiện :

  Fullbox

  BH Apple : 12 Tháng

 • iPad Mini 4 Wifi 4G 128G Gold
  ( GIÁ: 8.700.000 VNĐ )
  iPad Mini 4 Wifi 4G 128G Gold

  Tình trạng : New 100%

  Nguyên Seal, Trả Bảo Hành

  Phụ Kiện :

  Cáp + Sạc Zin theo máy

  BH Apple : 03 Tháng

 • iPad Pro 10.5 Wifi 256G Silver
  ( GIÁ: 15.000.000 VNĐ )
  iPad Pro 10.5 Wifi 256G Silver

  Tình trạng : New 100%

  Nguyên Seal, Trả Bảo Hành

  Phụ Kiện :

  Cáp + Sạc Zin theo máy

  BH Apple : 06 Tháng

  Tạm Hết

 • iPad Pro 11 Wifi 4G 256G Gray/Silver
  ( GIÁ: 25.500.000 VNĐ )
  iPad Pro 11 Wifi 4G 256G Gray/Silver

  Tình Trạng : New 100%

  Chưa Active, Nguyên Seal

  Phụ Kiện :

  Fullbox

  BH Apple : 12 Tháng

 • iPad Pro 10.5 Wifi 4G 64G Gold
  ( GIÁ: 17.200.000 VNĐ )
  iPad Pro 10.5 Wifi 4G 64G Gold

  Tình Trạng : New 100%

  Nguyên Seal, Chưa Active

  Phụ Kiện : 

  Fullbox

  BH Apple : 12 Tháng

  Tạm Hết

 • iPhone X 256G Gray
  ( GIÁ: 16.600.000 VNĐ )
  iPhone X 256G Gray

  Tình Trạng : 99%

  Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

  Phụ Kiện : 

  Cáp + Sạc Zin theo máy

  BH Apple : 03 Tháng

 • iPhone 8 Plus 64G Gray
  ( GIÁ: 11.500.000 VNĐ )
  iPhone 8 Plus 64G Gray

  Tình Trạng : 99%

  Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

  Phụ Kiện : 

  Cáp + Sạc Zin theo máy

  BH Apple : 03 Tháng

 • iPhone X 64G Silver
  ( GIÁ: 15.900.000 VNĐ )
  iPhone X 64G Silver

  Tình Trạng : 99%

  Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

  Phụ Kiện : 

  Cáp + Sạc Zin theo máy

  BH Apple : 03 Tháng

 • iPhone X 256G Silver
  ( GIÁ: 16.900.000 VNĐ )
  iPhone X 256G Silver

  Tình Trạng : 99%

  Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

  Phụ Kiện : 

  Cáp + Sạc Zin theo máy

  BH Apple : 03 Tháng

 • iPhone X 64G Gray
  ( GIÁ: 15.600.000 VNĐ )
  iPhone X 64G Gray

  Tình Trạng : 99%

  Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

  Phụ Kiện : 

  Cáp + Sạc Zin theo máy

  BH Apple : 03 Tháng

 • Link Bracelet
  ( GIÁ: 2.300.000 VNĐ )
  Link Bracelet

  38MM/40MM - 42MM/44MM

 • Space Black Milanese Loop
  ( GIÁ: 1.900.000 VNĐ )
  Space Black Milanese Loop

  38MM/40MM - 42MM/44MM

 • Space Black Link Bracelet
  ( GIÁ: 2.600.000 VNĐ )
  Space Black Link Bracelet

  38MM/40MM - 42MM/44MM

 • AirPods 1
  ( GIÁ: 3.400.000 VNĐ )
  AirPods 1

  Tình trạng : New 100%

  Nguyên Seal, Chưa Active

  Phụ Kiện :

  Fullbox

  BH Apple : 12 Tháng

 • Cáp Apple Watch
  ( GIÁ: 600.000 VNĐ )
  Cáp Apple Watch

  Tình Trạng : New 100%

  Nguyên Seal

  BH : 03 Tháng

  01 Đổi 01

  Dùng Đúng Cho Các Dòng Apple Watch

Trao Đổi & Mua Bán iPad,iPhone,Apple Watch...

Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiết kế website | Làm web