0

Cart

Giỏ hàng đang trống!

Pro 12.9

Sắp xếp theo:
Ipad Pro 12.9 Wifi 128G Gold
( GIÁ: 13.900.000 VNĐ )
Ipad Pro 12.9 Wifi 128G Gold

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : Hết

Tạm Hết

Ipad Pro 12.9 Wifi 128G Trắng
( GIÁ: 15.300.000 VNĐ )
Ipad Pro 12.9 Wifi 128G Trắng

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Cáp Sạc Zin theo máy

BH Apple : 08/2017

Tạm Hết

Ipad Pro 12.9 Wifi 128G Xám
( GIÁ: 13.500.000 VNĐ )
Ipad Pro 12.9 Wifi 128G Xám

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : Hết

Tạm Hết

iPad Pro 12.9 Wifi 256G Gray - Gen 2
( GIÁ: 14.700.000 VNĐ )
iPad Pro 12.9 Wifi 256G Gray - Gen 2

Tình Trạng : 98%

Trầy Viền Nhỏ & Nhẹ

Phụ Kiện : 

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : 03 Tháng

Tạm Hết

iPad Pro 12.9 Wifi 256G Gray - Gen 3
( GIÁ: 21.900.000 VNĐ )
iPad Pro 12.9 Wifi 256G Gray - Gen 3

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Fullbox

BH Apple : 11/2019

iPad Pro 12.9 Wifi 256G Silver - Gen 2
( GIÁ: 17.600.000 VNĐ )
iPad Pro 12.9 Wifi 256G Silver - Gen 2

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : 01/2019

Tạm Hết

iPad Pro 12.9 Wifi 256G Silver - Gen 3
( GIÁ: 21.900.000 VNĐ )
iPad Pro 12.9 Wifi 256G Silver - Gen 3

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : 05/2020

iPad Pro 12.9 Wifi 32G Gold
( GIÁ: 11.200.000 VNĐ )
iPad Pro 12.9 Wifi 32G Gold

Tình Trạng : 98%

Trầy nhỏ & nhẹ 1 góc

Phụ Kiện : 

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : Hết

Tạm Hết

Ipad Pro 12.9 Wifi 32G Gray
( GIÁ: 12.500.000 VNĐ )
Ipad Pro 12.9 Wifi 32G Gray

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : Hết

Tạm Hết

Ipad Pro 12.9 Wifi 32G Trắng
( GIÁ: 13.600.000 VNĐ )
Ipad Pro 12.9 Wifi 32G Trắng

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Fullbox

BH Apple : 04/2017

Tạm Hết

Ipad Pro 12.9 Wifi 4G 128G Gold
( GIÁ: 16.900.000 VNĐ )
Ipad Pro 12.9 Wifi 4G 128G Gold

Tình Trạng : 99%

Trầy nhỏ và nhẹ 1 góc

Phụ Kiện : 

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : 03/2017

Tạm Hết

Ipad Pro 12.9 Wifi 4G 128G Trắng
( GIÁ: 16.700.000 VNĐ )
Ipad Pro 12.9 Wifi 4G 128G Trắng

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Fullbox

BH Apple : 01/2017

Tạm Hết

iPad Pro 12.9 Wifi 4G 256G Gold - Gen 2
( GIÁ: 19.900.000 VNĐ )
iPad Pro 12.9 Wifi 4G 256G Gold - Gen 2

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : 07/2018

Tạm Hết

iPad Pro 12.9 Wifi 4G 256G Gray - Gen 2
( GIÁ: 18.300.000 VNĐ )
iPad Pro 12.9 Wifi 4G 256G Gray - Gen 2

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Fullbox

BH Apple : 07/2019

Tạm Hết

iPad Pro 12.9 Wifi 4G 256G Gray - Gen 3
( GIÁ: 22.900.000 VNĐ )
iPad Pro 12.9 Wifi 4G 256G Gray - Gen 3

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : 05/2020

Tạm Hết

iPad Pro 12.9 Wifi 4G 256G Silver - Gen 2
( GIÁ: 15.600.000 VNĐ )
iPad Pro 12.9 Wifi 4G 256G Silver - Gen 2

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : 06/2019

Tạm Hết

Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiết kế website | Làm web