0

Cart

Giỏ hàng đang trống!

Mini 4

Sắp xếp theo:
iPad Mini 4 Wifi 128G Gold
( GIÁ: 6.700.000 VNĐ )
iPad Mini 4 Wifi 128G Gold

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Fullbox

BH Apple : 03 Tháng

Tạm Hết

iPad Mini 4 Wifi 128G Gray
( GIÁ: 6.300.000 VNĐ )
iPad Mini 4 Wifi 128G Gray

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : 03 Tháng

Tạm Hết

Ipad Mini 4 Wifi 128G Silver
( GIÁ: 8.500.000 VNĐ )
Ipad Mini 4 Wifi 128G Silver

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : 10/2018

Tạm Hết

Ipad Mini 4 Wifi 16G Gold
( GIÁ: 6.800.000 VNĐ )
Ipad Mini 4 Wifi 16G Gold

Tình Trạng : 99,9%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : 07/2017

Tạm Hết

Ipad Mini 4 Wifi 16G Xám
( GIÁ: 6.800.000 VNĐ )
Ipad Mini 4 Wifi 16G Xám

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Cáp Sạc Zin theo máy

BH Apple : 03/2017

Tạm Hết

Ipad Mini 4 Wifi 32G Gold
( GIÁ: 7.500.000 VNĐ )
Ipad Mini 4 Wifi 32G Gold

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Fullbox

BH Apple : 03/2018

Tạm Hết

Ipad Mini 4 Wifi 32G Xám
( GIÁ: 7.700.000 VNĐ )
Ipad Mini 4 Wifi 32G Xám

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : 12/2017

Tạm Hết

iPad Mini 4 Wifi 4G 128G Gold
( GIÁ: 8.700.000 VNĐ )
iPad Mini 4 Wifi 4G 128G Gold

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện :

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : 03 Tháng

Tạm Hết

iPad Mini 4 Wifi 4G 128G Gray
( GIÁ: 7.800.000 VNĐ )
iPad Mini 4 Wifi 4G 128G Gray

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện :

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : 03 Tháng

Tạm Hết

iPad Mini 4 Wifi 4G 128G Silver
( GIÁ: 9.800.000 VNĐ )
iPad Mini 4 Wifi 4G 128G Silver

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện :

Fullbox

BH Apple : Hết

Tạm Hết

Ipad Mini 4 Wifi 4G 16G Gold
( GIÁ: 7.500.000 VNĐ )
Ipad Mini 4 Wifi 4G 16G Gold

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Fullbox

BH Apple : 06/2018

Tạm Hết

iPad Mini 4 Wifi 4G 16G Gray
( GIÁ: 6.700.000 VNĐ )
iPad Mini 4 Wifi 4G 16G Gray

Tình Trạng : 98%

Trầy lưng nhỏ và nhẹ

Phụ Kiện : 

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : Hết

Tạm Hết

iPad Mini 4 Wifi 4G 32G Gold
( GIÁ: 6.900.000 VNĐ )
iPad Mini 4 Wifi 4G 32G Gold

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Fullbox

BH Apple : 03 Tháng

Tạm Hết

iPad Mini 4 Wifi 4G 32G Gray
( GIÁ: 8.400.000 VNĐ )
iPad Mini 4 Wifi 4G 32G Gray

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : Hết

Tạm Hết

iPad Mini 4 Wifi 4G 32G Silver
( GIÁ: 8.300.000 VNĐ )
iPad Mini 4 Wifi 4G 32G Silver

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện : 

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : 01/2019

Tạm Hết

iPad Mini 4 Wifi 4G 64G Gold
( GIÁ: 7.700.000 VNĐ )
iPad Mini 4 Wifi 4G 64G Gold

Tình Trạng : 99%

Không 1 vết trầy xước hay cấn móp

Phụ Kiện :

Cáp + Sạc Zin theo máy

BH Apple : 03 Tháng

Tạm Hết

Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiết kế website | Làm web