Có 2 Hình Thức Trả Góp :

  1. Trả Góp Qua CMND + GPLX dc Hỗ Trợ qua HD SaiSon & Home Credit
  2. Trả Góp Qua Thẻ Tín Dụng (Tại Chỗ or Từ Xa Đều Đc) – Bao Gồm Hơn 25 Bank

 

MIKI STORE